HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

EXCHANGE MEETING WITH HYOGO UNIVERSITY OF TEACHER EDUCATION AT VIỆT NAM

22-29 September, 2015

 

Minh Trân Garden (HCM 22/09)

Trường Đức Trí (Bình Dương 23/09)

Đại Học Ngoại Ngữ Huế (24/09)

Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Cần Thơ (26/09)

Đại Học Cần Thơ (26/09)

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ (27/09)

Đại Học Đồng Tháp (28/09)

 

Other news

BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: