• Giao lưu "Biến giấc mơ thành sức mạnh đi tới" tại Huế 19/04/2007
  • Giao lưu "Biến giấc mơ thành sức mạnh đi tới" tại Đà Nẵng 18/04/2007
  • Giao lưu "Biến giấc mơ thành sức mạnh đi tới" tại Hà Nội - Thông Tấn Xã Việt Nam 01/04/2007
  • Giao lưu "Biến giấc mơ thành sức mạnh đi tới" tại Hà Nội - VTV4 30/03/2007
  • "Biến giấc mơ thành sức mạnh đi tới" - VTV1 - Mỗi ngày 1 cuốn sách 15/03/2007
  • "Biến giấc mơ thành sức mạnh đi tới" - TH Đồng Nai 21/02/2007
  • Click here
    HOME