HOME >> VIDEO LIST ::

Diễn Đàn Việt ( 8-9/2006 ) - VTV4 (www.vtc.com.vn)
"Việt kiều với vấn đề mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam"