HOME >> VIDEO LIST ::

Đoàn Hiệp hội Phụ nữ Châu Á-Thái Bình Dương ALFS của Nhật Bản viếng thăm vườn Minh Trân - 31 Oct. 2009