HOME >> VIDEO LIST :: Giấc trần gian - Hoàng Thị Kiều Anh

Piano và âm hưởng ca trù
trong sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thị Kiều Anh
vườn Minh Trân 26-11-2010

- Piano & Vietnam Traditional Music by Kieu Anh pianist -

About the Kieu Anh Composer