HOME >> VIDEO LIST :: MINH TRÂN - VƯỜN ƯƠM GIẤC MƠ VIỆT NAM

MINH TRÂN - VƯỜN ƯƠM GIẤC MƠ VIỆT NAM

(tư liệu từ Chương trình Ngày trở về phát trên VTV4
ngày 05/08/2010
và Chương trình Người xa quê phát trên VTC10
ngày 09/09/2010 )