HOME >> VIDEO LIST

Câu lạc bộ Hợp tác Nhật-Việt
(Japan_Viet Nam Partner ship Club - JAVIP Club)
Làm việc với UBND Vũng Tàu tại Khách sạn Imperial 24/09/2011

   Xem thêm hình ảnh của Đoàn JAVIP