HOME >> VIDEO LIST

TỈNH TRƯỞNG TỈNH HYOGO
MR. IDO TOSHIZO
VÀ ĐOÀN DOANH NGHIỆP HYOGO
VIẾNG THĂM VIỆT NAM
Hyogo Prefecture Governor Ido Toshizo
and Hyogo business delegation to Vietnam ( HTV9)

Thông tin tham khảo

Back