Go Link Main Sài Gòn Doanh Nhân Sài Gòn Giải Phóng Tuổi Trẻ Thanh Niên Người Viễn Xứ Other News
[ NICD-HOME ]

Back 


CEO World Forum 2012 diễn ra từ 12 - 13/1 tới

1/6/2012 4:46:00 PM

CEO World Forum chủ đề “Mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng phát triển bền vững" sẽ được tổ chức tại khách sạn Sheraton Hà Nội.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, các CEO làm thế nào để lèo lái doanh nghiệp đứng vững, chủ động đối phó với các khó khăn, đi trước đón đầu... là điều cần bàn tới.

CEO World Forum 2012 – Diễn đàn Quốc tế dành cho Lãnh đạo doanh nghiệp là nơi mà các doanh nghiệp và CEO có thể tìm thấy câu trả lời cho vấn đề của mình.

Diễn đàn có chủ đề “Mô hình kinh doanh mới trên nền tảng phát triển bền vững”.

Ngoài việc cung cấp các thông tin, nhận định tổng quan về kinh tế thế giới và Việt Nam 2012 - 2015, hội nghị sẽ bàn các vấn đề như Đánh giá nội lực doanh nghiệp , Thiết lập cơ cấu doanh nghiệp để phát triển bền vững và Đổi mới và sáng tạo trong mô hình kinh doanh.

Các vấn đề như Phát triển nguồn tài nguyên quốc gia, Tận dụng nguồn nhân lực cấp cao, Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư và ngân sách trong và ngoài nước, Minh bạch chính sách quản lý vĩ mô cũng như khung hành lang pháp lý của Chính phủ cũng sẽ được thảo luận.

CEO World Forum - “Mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng phát triển bền vững” do Tập đoạn dữ liệu quốc tế (IDG Việt Nam) phối hợp cùng CEO&CIO Club tổ chức tại khách sạn Sheraton Hà Nội ngày 12/1/2012.
Thông tin chi tiết về sự kiện được cập nhật tại: www.ceo.org.vn

Nguồn: Gafin


Top