HOME >> VIDEO LIST

Câu chuyện Văn hóa
Bài học về ứng xử sau thảm hoạ động đất ở Nhật Bản
VTV9 10/04/2011

“Cơn địa chấn lịch sử TOHOKU, Nhật Bản
Ý nghĩa và tác động”
Hình ảnh buổi sinh hoạt