HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

HUÂN CHƯƠNG CÔNG LAO CỦA TỈNH HYOGO
KHEN THƯỞNG CHO ÔNG NGUYỄN TRÍ DŨNG

10 June, 2013

 

Source: 平成25年 6月11日  神戸(朝刊)の記事

 

Ông Nguyễn Trí Dũng nhận huân chương công lao của Thống đốc Ido Toshizo tỉnh Hyogo vì những cống hiến lâu dài thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Hyogo và Việt Nam thông qua các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội.

Mr. Nguyen Tri Dung receives Merit Award from Mr. Ido Toshizo – Governor of Hyogo for “Outstanding contribution in promoting mutual understanding and cooperation between Hyogo Prefecture and Viet Nam through economic, cultural and social activities”.Other news

BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: