HOME  
We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with Vietnam

Mục đích chính của công ty là phát huy xuất khẩu, là đối tác tin cậy trong hoạt động sản xuất thương mại, là gạch nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua liên kết kinh doanh với công ty NICD

Our main aim is to promote export and thus become a reliable partner in production and business, and a link between domestic and foreign enterprises.

INVESTMENT IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM (PDF FILE)


NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
LIONS MANSION GREEN HISAYA ODORI 604
3-5-16 MARUNOUCHI NAKA KU, NAGOYA SHI, AICHI KEN
TEL: 81-52-228 0188 FAX: 81-52-228 8839 E-mail
: