HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

CTS Và Quốc Gia Khởi Nghiệp

28 - 08 - 2016

 

Ngày 28/8 vừa qua, tại Vườn Minh Trân, Trung Tâm Khoa Học Tư Duy (CTS) tổ chức diễn đàn tham luận về quốc gia khởi nghiệp với chủ đề: Tư Duy Sáng Tạo Để Kiến Tạo Quốc Gia Khởi Nghiệp.

Other news

BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: