HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

đinh dậu Tết FESTIVAL
HỘI TẾT VĂN HÓA CỔ TRUYỀN minh trân
XUÂN đinh dậu 2017
2/1 - 21/1 ( 5 - 24 tháng chạp, bính thân)

 

Video
- Doanh Nhân Việt Kiều Đón Xuân Trên Quê Hương
Hội Tết Minh Trân

Ngày 6/1 (Mùng 9 Tháng Chạp)

Ngày 13/1 (16 tháng Chạp)

Ngày 17/1 (20 tháng Chạp)

Ngày 19/1 (22 tháng Chạp)

Ngày 20/1 (23 tháng Chạp)

Ngày 21/1 (24 tháng Chạp)

Không Gian Thấm Đẫm Hồn Việt - Báo Sài Gòn Giải Phóng

 

Video
- Doanh Nhân Việt Kiều Đón Xuân Trên Quê Hương
Hội Tết Minh Trân

 

Other news

BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: