HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

"Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nâng Cao Chất Lượng Sản Xuất Công Nghiệp"
Lần 1
28/2 - 9/3/2017

2017年2月28日より3月10日までホーチミンのMINHTRAN GARDENにて
開催されたベトナム技術人材育成事業は、JICAの支援のもとにグェン・トリ・ユン。
ビジネスス クールと日本のNGO法人ATCN(アジア技術協力ネットワーク)の共同
セミナが実施さ れた。

主なテーマは製造現場で直接役に立つ、5S管理.見える化管理、改善活動を通じて、
いかにして企業業績を向上させるかを実践的に指導された。

他国との競争に勝つには、コスト、品質、差別化機能、顧客を引き付けるデザインが
重要である事が強調された。

Với ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng sản xuất công nghiệp của Tp.HCM tạo tiền đề cho sự hợp tác phát triển, thúc đẩy cơ hội chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản, cũng như đáp ứng nhu cầu thực tế nâng cao trình độ kỹ thuật, cải tiến phương pháp quản lý, phát triển sản xuất của các doanh nghiệp, chương trình: “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP- Lần 1” đã được tổ chức tại Trường Doanh Thương Trí Dũng từ ngày 28/02 đến ngày 09/3/2017 với sự tham dự của 68 học viên thuộc 38 doanh nghiệp và tổ chức.

Là dự án trong khuôn khổ hợp tác giữa Ban Quản Lý Các Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Tp.HCM (HEPZA), Tổ chức Kết Nối Hợp tác Kỹ thuật Châu Á (ATCN) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) dành cho cán bộ phụ trách quản lý, chuyên viên kỹ thuật ngành nhựa công nghiệp và các ngành trọng yếu như lương thực thực phẩm, cơ khí chế tạo...

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

1. Chương trình đào tạo tập trung : ngày 28/02, 01/03, 03/03, 06/03, 07/03 & 08/03/2017 ( 6 ngày)
2. Chương trình tham quan thực tế : ngày 02/03 - 06/03 & 08/03/2017 (04 doanh nghiệp Nhật Bản)
3. Tư vấn theo yêu cầu doanh nghiệp: ngày 09/03 /2017

NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

Đề mục 1-1: Hiển thị hóa và Kaizen Nhật Bản
Đề mục 2-1: Nâng cao giá trị thặng dư để tăng lợi nhuận doanh nghiệp và cải tiến chất lượng sản phẩm
Đề mục 2-2: Quản lý an toàn và dự đoán rủi ro
Đề mục 3-1: Nâng cao chất lượng là mục tiêu quan trọng đối với doanh nghiệp
Đề mục 3-2: Tổ chức hoạt động 5S
Đề mục 3-3: Quản lý chất lượng và tiêu chuẩn hóa
Đề mục 4-1: Kaizen
Đề mục 4-2: Quản lý hiển thị hóa
Đề mục 5-1: Truyền đạt thông tin
Đề mục 5-2: Huấn luyện ứng dụng dữ liệu hình ảnh phương thức quản lý hiển thị hóa
Đề mục 6-1:Đổi mới kinh doanh theo phân tích SWOT

Để nâng cao khả năng cạnh tranh với sản phẩm của các nước, cần nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, giá thành, chú trọng tạo sự đặc trưng khác biệt của sản phẩm cũng như mẫu mã thiết kế là các nội dung quan trọng xuyên suốt chương trình

Ngày 1 (28/2) - Khai mạc

Ngày 2 (1/3)

Ngày 3 (2/3) - Tham quan các công ty Nhật tại Việt Nam

Ngày 4 (3/3)

Ngày 5 (6/3)

Tham quan Công ty Nhật

Ngày 6 (3/7)

Ngày 7 (8/3)

Tham quan Công ty Nhật

Bế mạc Khóa đào tạo

 

Other news

BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: