HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

Consumer’s Rights Protection Issues in Food Processing Industries - Corporate's Social & Environmental Responsibility (CSER)

Giao Lưu Khoa Học Ngành Công Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm -
Trách Nhiệm Xã Hội Và Môi Trường Của Doanh Nghiệp
Hướng Đến Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng

12 - 5 - 2017

Ngày 12/5 vừa qua, tại Vườn Minh Trân, Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Nam Bộ phối hợp với Công ty Minh Trân tổ chức buổi Giao Lưu Khoa Học về Ngành Công Nghiệp Thực Phẩm Chế Biến - Trách Nhiệm Xã Hội Và Môi Trường Của Doanh Nghiệp Hướng Đến Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng. Đến tham dự có các Chuyên gia nghiên cứu, các doanh nghiệp và cơ quan báo đài trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

News

Thanh Tra Việt Nam - Bàn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong vấn đề an toàn thực phẩm

 

 

Other news

BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: