HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

Mậu tuất Tết FESTIVAL
minh trân - vườn ươm giấc mơ việt nam
hội tết văn hóa việt
XUÂN Mậu tuất 2018

 

Video
- Sứ Giả Cho Tình Hữu Nghị Việt - Nhật

- 20 Năm đắm say Giấc Mơ Việt Nam

- Hội Tết Văn Hóa Việt

Công Nghệ Nhận Diện 4.0

Viết Thư Pháp

Gói Bánh Chưng

Nhảy Sạp

Các Trò Chơi Dân Gian

Tiệc Giao Lưu

Giao Lưu Văn Nghệ

 

Video
- Sứ Giả Cho Tình Hữu Nghị Việt - Nhật

- 20 Năm đắm say Giấc Mơ Việt Nam

- Hội Tết Văn Hóa Việt

Other news

BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: