HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

HỘI NGHỊ
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2020 - 2021
CỦA HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM
Ở NƯỚC NGOÀI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other news

BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: