HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

Giao Lưu Gặp Gỡ Ban Liên Lạc Cựu Cán Bộ Đoàn Thanh Niên Việt Nam Phía Nam
Lần Thứ 4 Tại Vườn Minh Trân - Vườn Ươm Giấc Mơ Việt Nam

12/3/2022

Thứ Bẩy 12/3/2022

Minh Trân - Vườn ươm Giấc mơ Việt Nam thân chào đại biểu tham dự "Giao lưu sống mãi với tuổi 20" của Câu lạc bộ Cựu cán bộ đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam lần thứ 4.

Thật sự hạnh phúc và cảm động được dịp giao lưu chia sẻ với những người thuộc thế hệ phục hồi hậu quả chiến tranh, xây dựng đổi mới, hội nhập quốc tế nhưng đến nay vẫn hồn nhiên với tư duy "Sống mãi với tuổi 20" như vậy.

Đây là mô hình Sinh hoạt Cộng đồng Xã hội rất ý nghĩa...

Other news

BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
LIONS MANSION GREEN HISAYA ODORI 604
3-5-16 MARUNOUCHI NAKA KU, NAGOYA SHI, AICHI KEN
E-mail
: