HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with Vietnam



BACK...


“SUY NGHĨ VỀ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM – NHẬT BẢN”
Vườn Minh Trân 07/09/ 2011


Diễn giả :
- Ông Yasuhiro Yamada – Nguyên Phó Chủ Tịch
Tổ Chức Xúc Tiến Ngoại Thương Nhật Bản – JETRO
(Japan External Trade Organization)
Giám Đốc - Tổ chức Nghiên cứu Kinh tế Châu Á ( tại Bangkok)
có nhiều kinh nghiệm trong quan hệ Việt Nam.

- Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám Đốc
Công ty Công Nghệ Cao Minh Trân
Trung tâm Tư Vấn Liên Kết Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Minh Trân

 




Ông Yasuhiro Yamada


Ông Nguyễn Trí Dũng






















Other news
BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: