HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

HỘI THẢO TẠI ĐÀ NẴNG
"PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC"
-o0o-
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY
– GLOBAL ECONOMIC OPPORTUNITIES
24/10/ 2011


Ngày 24/10/2011, được sự thống nhất của Ủy Ban Nhân Dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tại Công viên phần mềm Đà Nẵng.

Buổi sáng là Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Rocky Lai & Associates, Inc. về đầu tư và phát triển Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức Hội thảo phát triển công nghệ thông tin và truyền thông: Cơ hội và thách thức. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Mạnh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, các chuyên gia đầu ngành về CNTT tại Việt Nam, đại diện Tập đoàn Rocky Lai & Associates, Inc, các chuyên gia việt kiều tại Nhật Bản và Mỹ ...

( Tổng hợp từ: Báo xây dựng)Lễ ký kết giữa Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Rocky Lai & Associates, Inc.
Hội thảo "Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông: Cơ hội và thách thức"

Ông Nguyễn Trí Dũng phát biểu về "Định hướng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin"
Mr. Nguyen Tri Dung said about: "Education and training strategy to develop a high-tech work force for the knowledge economy"


Từ trái sang:
- Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin -Truyền thông
- Ông Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng
- Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Công ty NICD
- Ông Paul Ta, đại diện GBI và Rocky Lai& Associates

From left to right:
- Mr. Nguyen Minh Hong, Vice Minister of Ministry of Information and Communications
- Mr. Tran Van Nam, Rector, The University of Danang
- Mr. Nguyen Tri Dung, President N. I. C. D. Co., Ltd. Network of International Cooperation for Development
- Mr. Paul Ta, GBI and Rocky Lai & Associates


Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở Thông tin -Truyền thông Đà Nẵng
Mr. Pham Kim Son, Executive Director, Danang Department of Information and Communications
Ông Rocky Saint-Let Lai (người thứ hai), Giám đốc Rocky Lai and Associates, Inc.


Từ trái sang:
- Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Công ty NICD
- Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin -Truyền thông
- Ông Lương Minh Sâm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng
- Ông Lê Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston

From left to right:
- Mr. Nguyen Tri Dung, President N. I. C. D. Co., Ltd. Network of International Cooperation for Development
- Mr. Nguyen Minh Hong, Vice Minister of Ministry of Information and Communications
- Ông Lương Minh Sâm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng
- Mr. Le Dung, Consulate General of Vietnam in Houston


Other news
BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: