HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

Giao lưu với
Đoàn Giáo Sư Trường Đại học MIYAGI
thành phố Sendai–Nhật Bản
01/12/2011


AN EXCHANGE WITH MIYAGI UNIVERSITY JAPAN


Chương trình giao lưu văn hóa " Cho ngày mai" tại Trường Đại học MIYAGI-thành phố Sendai, Nhật Bản nhân chuyến trình diễn của đoàn Nhã nhạc Huế tại Nhật 08-14/10/ 2011

Video:

Other news
BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: