HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

"Contemporary Vietnamese" Program VTV1
Vietnam National Television Network 1
at Minh Tran Garden (22 April 2007)

(Chương trình "Người Đương Thời"
Đài Truyền hình Việt Nam VTV1
được thực hiện tại vườn Minh Trân)

Nhân vật

Ý kiến nhận xét của ban cố vấn NĐT

Video:


Bản đồ tư duy
BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: