HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

Đoàn Hiệp hội Năng suất Nhật Bản


Đoàn đã có buổi tham quan Coop-Mart, Pepsi Co và hội thảo tại Công ty Minh Trân vào ngày 23.10.2008

Hội thảo tại Công ty Minh TrânTham quan Coop MartTham quan Công ty Pepsi Co
BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: