HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

HTV9 07.12.2008
Chương trình "Nói và Làm"

More informatioon:
Báo Sài Gòn Giải Phóng
Báo Tuổi Trẻ

BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: