Play slideshow
Minh Tran Flower
Home

Da Lat Flower | Flower Market | Flowers | Fruits | Leaves  

OV Other Vietnamese Name / E English Name / J Japanese Name / F Family Name / S Siencetific Name / Sy Synonym / O OriginFamily Name: Anacardiaceae

XOÀI
E: Mango / J: マンゴー / F: Anacardiaceae / S: Mangifera / Sy / O
1 2
Family Name: Arecaceae

CAU
E: Areca palm / J: ビンロウジュ / F: Arecaceae / S: Areca catechu / Sy / O
3
DỪA
E: Coconut / J: ココナッツ / F: Arecaceae / S: Cocos nucifera / Sy / O
4 5
DỪA NƯỚC
E: Attap palm / J: ニッパヤシ / F: Arecaceae / S: Nypa fruticans / Sy / O
6 7
Family Name: Cactaceae

THANH LONG
E: Hylocereus undatus / J: ドラゴンフルーツ / F: Cactaceae / S: / Sy / O
8
Family Name: Cucurbitaceae

BẦU
E: Lagenaria vulgaris / J: ヒョウタン / F: Cucurbitaceae / S: / Sy / O
9
Family Name: Lythraceae

LỰU
E: Pomegranate / J: ザクロ / F: Lythraceae / S: Punica granatum / Sy / O
10
Family Name: Malpighiaceae

SƠ-RI
E: Cherry / J: チェーリ / F: Malpighiaceae / S: Malpighia glabra / Sy / O
11
Family Name: Moraceae

MÍT
E: Jackfruit / J: ジャックフルーツ / F: Moraceae / S: Artocarpus integrifolia / Sy / O
12 13
Family Name: Musaceae

CHUỐI
E: Banana / J: バナナ / F: Musaceae / S: Musra barjoo sieb/ Sy / O
14 15
Family Name: Myrtaceae

ỔI
E: Guava / J: グアバ / F: Myrtaceae / S: Psidium guajava / Sy / O
16 17
Family Name: Oxalidaceae

KHẾ
E: Averrhoa carambola / J: ゴレンシ / F: Oxalidaceae / S: / Sy / O
18 19
Family Name: Rutaceae

BƯỞI
E: Grapefruit / J: ばんぺいゆ(晩白柚) / F: Rutaceae / S: Citrus maxima / Sy / O
20 21
KIM QUÍT
E: Orange Jessamine / J: シルクジャスミン/オレンジジャスミン / F: Rutaceae / S: Murraya paniculata / Sy / O
22 23 24
Family Name: Solanaceae

ỚT
E: Chili pepper / J: チリペッパー / F: Solanaceae / S: / Sy / O
25 26
Family Name: Vitaceae

NHO
E: Grape / J: ブドウ / F: Vitaceae / S: / Sy / O
27