Play slideshow
Minh Tran Flower
Home

Da Lat Flower | Flower Market | Flowers | Fruits | Leaves  1. Bèo hoa dâu

2. Càng cua

3. Chóc bạc

4. Thông

5. Dương xỉ

6. Hoàng nam

7. Cọ

8. Kim phát tài

9. Lưỡi cọp vàng, hổ thiệt

10. Tre
 

11. Phất dụ thơm,
Thiết mộc lan

12. Phất dụ trúc,
Trúc Thiết Quan âm, Trúc Nhật

13. Si

14. Thiên tuế

15. Tía tô cảnh

16. Tía tô cảnh

17. Trầu bà

18. Trầu bà

19. Trầu bà

20. Trầu bà

21. Nha đam

22. Viết

23. Xương rồng

24. Xương rồng

25. ...

26. ...

27. ...

28. ...

29. ...

30. ...

31. ...

32. ...

33. ...

34. ...

35. ...

36. ...

37. ...

38. ...

39. ...

40. ...

41. ...

42. ...

43. ...

44. ...

45. ...