HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

Miyagi University’s
Real Asia Program in Vietnam #7

6 - 19 September, 2015

 

Công ty Acecook

Công ty NEC

City Tour

Công ty Dentsu

Công ty Tân Tiến

Hue Tour

Đại học Ngoại Ngữ Huế

Làng dân tộc Catou

UBND Thành Phố Cần Thơ

Đại Học Cần Thơ

Đại Học Đồng Tháp

Tiệc Giao Lưu Tại Minh Trân Garden

Other news

BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: