HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...


“CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN
CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHỰA”
Vườn Minh Trân 12/07/ 2011


Workshop of "Vietnam - Japan Plastic Industry Cooperation"
1st - 2nd - 3rd - 4th - 5th

 

Buổi giới thiệu dự án và đóng góp ý kiến được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ Tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thị Hồng theo công văn số 389/TB – VP ngày 22 tháng 06 năm 2011. Do Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Tp.HCM phối hợp cùng Trường Doanh Thương Trí Dũng tổ chức. Dự án dự kiến triển khai thực hiện vào tháng 10/2011.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Châu Á (ATCN) phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương Mại & Đầu Tư Tp.HCM, Trường Doanh Thương Trí Dũng với mục đích tạo cầu nối cho sự hợp tác phát triển, thúc đẩy cơ hội chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản đặc biệt trong ngành nhựa công nghiệp.

 Phát biểu đóng góp ý kiến:Other news
BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: