HOME  

We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with VietnamBACK...

Sinh hoạt giao lưu chuyên đề
"HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHỰA
VIỆT NAM – NHẬT BẢN" - lần 4

(Workshop of "Vietnam - Japan Plastic Industry Cooperation" - 4th)
09 Dec. 2010

Workshop of "Vietnam - Japan Plastic Industry Cooperation"
1st - 2nd - 3rd - 4th - 5th

Training Workshop for Plastic Industry’s Technician
1st - 2nd - 3rd - 4th - 5th - 6th

第4回ベトナムプラスチック産業視察団報告 - 長谷川正

Với mục đích tạo cầu nối cho sự hợp tác phát triển, thúc đẩy cơ hội chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản, Trường Doanh Thương Trí Dũng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương Mại & Đầu Tư Tp. HCM, Ủy Ban Người Việt Nam Ở Nước Ngoài Tp.HCM & Tổ chức ATCN (Asia Technology Cooperation Network) thực hiện chương trình tham quan tư vấn kỹ thuật sản xuất ngành công nghiệp nhựa tại Tp.HCM vào ngày 09/12/2010 với sự tham gia của Đoàn chuyên gia ngành nhựa Nhật Bản.


Tham quan Công ty KTC (KATECS) - 09/12


Tham quan Công ty Nhựa Daiwa - 09/12
Ăn trưa và Sinh hoạt giao lưu tại vườn Minh Trân - 09/12
Tham quan Công ty Nhựa Minh Hùng - 10/12


Tham quan Công ty Nhựa Ngọc Nghĩa - 10/12


Other news
BACK...

NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
3-24-62 SHIRAKABE HIGASHI-KU, TWINS SHIRAKABE 506, NAGOYA 461-0011 JAPAN
Tel 81-52-932-3676 FAX052-937-8525 E-mail
: